Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Alismataceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trạch tả
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Alismataceae Vent. 1799

Cây thuỷ sinh rễ có củ hay căn hành. Thân lá ở trên không khí. Lá hình mũi tên hay hình lưỡi mác hoặc hình tim.

Cụm hoa mọc từ đất lên, hình chùm hay chùy, cuống có đốt, mỗi đốt có các hoa to, có cuống mọc vòng. Hoa mẫu 3, 3 cánh tràng mỏng phân biệt với 3 lá đài màu lục, bao hoa thường kép có nhiều nhị và 3 (6) lá noãn gần rời, vòi có khi dính ở gốc bầu

Quả tụ, hay nhiều hạch khô. Hạt có phôi cong hình móng ngựa

Thế giới có 13 chi, 70 loài, phân bố ở Toàn cầu tập trung ở Tân thế giới, sống trong môi trường nước và bùn lầy.

Việt Nam có 6 chi, 8 loài

Phân loại: Họ này tương tự Ranunculaceae nhưng khác nhau về giải phẫu và phôi. Nó có nhiều tính chất nguyên thủy, có thể rất gần với Limnocharitaceae qua Tenagocharis và Damasonium (Alismataceae).

Giá trị kinh tế: Thức ăn cho thú, vật nuôi, một số làm cảnh và có củ ăn được

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales

CÁC CHI
Alisma
Caldesia
Echinodorus
Limnophyton
Polianthes
Sagittaria

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024