Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Allophylus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mắc cá, Ngoại mộc, Chạc ba
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALLOPHYLUS L.

[Từ chữ Hy Lạp: allophylos; allos sai khác và phyle: bộ lạc, bộ tộc]

Cây gỗ nhỏ hay cây bụi, nhẵn hoặc có lông mịn. Lá 3 - 5 lá chét, ít khi đơn. Cụm hoa thành chùm hay thành chùy; hoa nhỏ, không đều, hình cầu, thành bó, có cuống, cuống có đốt. Lá đài 4, gần bằng nhau, các lá đài ngoài nhỏ hơn và thường có lườn, phủ lên hai lá đài trong lớn hơn. Cánh hoa 4, có một cái vẩy có lông nhung, đơn hay kép. Đĩa mật ở một bên, thường có 4 thùy. Nhị 8, hướng ngoài, hơi thò hay không. Bầu có 2, ít khi 3 ô; vòi nhụy đơn, chia ở đỉnh  thành 2 - 3 đầu nhụy; noãn 1 trong mỗi ô, hướng lên.

Quả hạch hình trứng ngược hay hình cầu, thường đơn do thui biến, ít khi kép; hạt đứng, áo hạt ít phát triển, nạc; phôi cong.

Có tới 175 loài mà 55 loài ở châu Á và châu Đại Dương

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sapindaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023