Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Alloteropsis cimicina (L.) Stapf
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dị thảo rệp
Tên khác: Milium cimicinum L., Panicum cimianum (L.) Retz., Axonopus cimicinus (L.) Beauv., Urochloa cimicina (L.) Kunth;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae
Chi: Alloteropsis

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024