Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Alpinia hainanensis K. Schum.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Riềng hải nam; Riềng hen-ry.
Tên khác: Alpinia henryi K. Schum., Languas henryi (K. Schum.) Merr.;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

Alpinia hainanensis 1- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Alpinia hainanensis 1- SHOANG.jpg

 

Alpinia hainanensis 2- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Alpinia hainanensis 2- SHOANG.jpg

 

Alpinia hainanensis 3- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 3. Alpinia hainanensis 3- SHOANG.jpg

 

Alpinia hainanensis 4- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 4. Alpinia hainanensis 4- SHOANG.jpg

 

Alpinia hainanensis 5- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 5. Alpinia hainanensis 5- SHOANG.jpg

 

Alpinia hainanensis 6- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 6. Alpinia hainanensis 6- SHOANG.jpg

 

Alpinia hainanensis 7- SHOANG.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 7. Alpinia hainanensis 7- SHOANG.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae
Chi: Alpinia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024