Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Alseodaphne andersonii (King ex Hook.f.) Kosterm.
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sụ Anderson; Vàng trắng Anderson; Du đơn lá long
Tên khác: Cryptocarya andersonii King ex Hook.f.; Alseodaphne keenanii Gamble;

MÔ TẢ CHUNG

ẢNH

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Laurales
Họ: Lauraceae
Chi: Alseodaphne

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024