Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Alstonia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sữa, Mốp, Mò cua
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALSTONIA R.Br.

[Lấy tên của Charles Alston (1653 - 1760), người Anh, giáo sư y học ở Edinburg]

Cây gỗ hay cây nhỏ, có nhựa mủ trắng. Lá đơn, mọc vòng 3 - 4 hay 5 - 8. Hoa xếp thành cụm hoa xim dạng tán ở̉ nách lá hay thành chùy ở đầu cành; đài và tràng hợp, nhị 5 đính trên ống tràng; bầu 2 ô. Quả đại 2 rời nhau, chứa nhiều hạt; hạt có lông mào ở hai đầu.

Gồm tớí 43 loài ở châu Phi, Trung Mỹ, Trung Quốc, vùng Ấn Độ - Mã Lai đến Tây Thái Bình Dương và Nuven Calêđôni

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae

CÁC LOÀI
Alstonia angustifolia
Alstonia macrophylla
Alstonia mairei
Alstonia scholaris
Alstonia spathulata
Alstonia vietnamensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024