Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Altingia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tô hạp, Tẩm
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ có kích thước lớn. Lá tồn tại hay sớm rụng, nguyên, có lá kèm nhỏ. Cụm hoa đực và cái thành đầu, bao bởi 4 lá bắc. Hoa đơn tính, cùng gốc. Hoa đực thành đầu hay chùm có nhị xen kẽ với nhiều lá bắc nhỏ; nhị có chỉ nhị ngắn và bao phấn đính gốc. Hoa cái thành đầu, đơn độc hay ở gốc các cụm hoa đực, hoa dính nhau, không có đài và tràng; nhị thô sơ hay không có; đĩa mật chia thùy; bầu bán hạ, 2 ô; vòi nhụy 2, cong; noãn nhiều, thành 4 dãy. Quả thành đầu hình cầu, hóa gỗ bao bởi các thùy của đĩa đồng trưởng. Quả nang phát triển xen lẫn những quả bị thui. Hạt nhiều, chỉ có một hoặc nhiều cái ở dưới phát triển, dẹp và có cánh dọc theo mép.

Gồm 7 loài của vùng Atxam, Nam Trung Quốc đến Malaixia và Inđônêxia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Hamamelidales
Họ: Hamamelidaceae

CÁC LOÀI
Altingia cambodiana
Altingia chinensis
Altingia excelsa
Altingia gracilipes
Altingia obovata
Altingia poilanei
Altingia siamensis
Altingia takhtajanii
Altingia yunnanensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024