Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Altingiaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Tô hạp
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Altingiaceae Lindl. 1846

Cây gỗ lớn, mang chồi có vảy, rất đặc trưng bởi tuyến nhựa thơm. Lá xẻ thùy chân vịt, gân chân vịt hoặc lá nguyên có gân lông chim.

Hoa trần, đơn tính, hợp lại thành cụm hoa đầu. Noãn nhiều trong mỗi ô

Thế giới có 2 chi, 12 loài, phân bố ở châu Á, Bắc Mỹ, Trung Mỹ

Ở Việt Nam có 2 chi, 9 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Hamamelidales

CÁC CHI
Semiliquidambar

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024