Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Alyxia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngôn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ALYXIA Banks ex R.Br

Dây leo hay cây bụi leo, trườn, không lông, có mủ trắng. Lá đơn, mọc đối hay mọc vòng 3. Cụm hoa xim ngắn ở nách lá. Đài có lông. Tràng có các cánh hoa chồng lên nhau bên trái. Nhị 5, không thò ra ngoài. Bầu có lông, quả đại xếp từng cặp, có khi thành chuỗi 1 - 3 đốt, thường mập và chứa ít hạt. Hạt có nội nhũ nhăn.

Gồm 120 loài của vùng Ấn Độ - Mã Lai đến Tây Thái Bình Dương

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024