Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Amaryllis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Loa kèn đỏ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AMARYLLIS L.

[Lấy tên một cô gái chăn cừu trong thơ của thi sĩ Hy Lạp Theocrate và thi sĩ Latin Virgile]

Cây thảo có thân hành. Lá rụng. Hoa to xếp thành tán.

Chỉ có một loài ở Nam Phi. Việt Nam có trồng 1 loài : Amaryllis belladonna

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Asparagales
Họ: Amaryllidaceae

CÁC LOÀI
Amaryllis belladonna

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024