Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Amentotaxus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dẻ tùng, Sam bông
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AMENTOTAXUS Pilg.

[Từ chữ Latin amentum, đuôi sóc, liên hệ đến cụm hoa đực thành đuôi sóc đơn độc khác với cụm hoa đực của Taxus thành bông]

Cây nhỡ hay cây gỗ khác gốc. Lá xếp trên một mặt phẳng, hơi xoắn ở gốc, mọc đối chéo chữ thập, hình dải ngọn giáo rộng, ở mặt dưới có hai dải lỗ khí khá rõ, màu trắng hay trắng vàng, màu hung hay nâu nâu, thường hẹp hơn các phần màu lục ở mép lá. Bông đuôi sóc đực 20 - 30, thành bông ở gần ngọn hay ở bên, đơn độc hay thành bó 2 - 6, dài 2 - 3cm, trên cuống ngắn mang vẩy; nhị 8 - 15 trong mỗi bông đuôi sóc; mang 2 - 8 túi phấn có phần phụ dạng phiến lá ở phía trên. Nón cái hình cầu, gồm 5 cặp vẩy, không sinh sản, xếp đối chéo chữ thập và 1 vẩy sinh sản mang 1 noãn ở gốc. Hạt đơn độc, hình bầu dục hay hình trứng, có mỏ ở đỉnh; có hạt dính với vỏ ở gốc, màu đo đỏ.

Có 6 loài phân bố ở Bắc Ấn Độ (Atxam), Nam Trung Quốc đến Đài Loan, Bắc Bộ và Trung Bộ Việt Nam. Ở Việt Nam có 4 loài mà 3 loài đã biết có ý nghĩa kinh tế:

Amentotaxus argotaenia

Amentotaxus poilanei

Amentotaxus yunnanensis

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales
Họ: Taxaceae

CÁC LOÀI
Amentotaxus argotaenia
Amentotaxus poilanei
Amentotaxus yunnanensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024