Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Amomum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sa nhân, Thảo quả
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

AMOMUM Roxb.

[Tên Latin của cây, từ chữ Hy Lạp amomon, chữ Ả rập hamama]

Cây có thân rễ; thân khi sinh mang lá xếp 2 dãy. Hoa xếp thành bông hay chùm. Đài có ống ngắn, chẻ ra. Tràng có 4 phiến, 3 phiến ngoài không đều và cái thứ tư tạo thành cánh môi. Chỉ có 1 nhị hữu thụ. Bầu hạ mang vòi dạng sợi.

Quả thường nạc và mở, hạt nhiều, có áo hạt.

Gồm 90 loài từ châu Á tới Ôxtrâylia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Zingiberales
Họ: Zingiberaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024