Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Anamirta
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Đông cầu, Dây táo
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANAMIRTA Colebr.

[Có lẽ là tên chính của cây]

Dây leo to hóa gỗ. Lá đơn, mọc so le, hình khiên lệch, có cuống dài. Hoa tập hợp thành chùy. Hoa nhỏ, đơn tính. Hoa cái có bao hoa đầy đủ với 6 lá đài, 3 cánh hoa, 3 - 5 lá noãn và 1 - 2 đầu nhụy. Hoa đực có 20 - 30 nhị họp thành đầu hình cầu, chỉ nhị ngắn, bao phấn nứt ngang.

Quả hạch, hạt có phôi hình sắt móng ngựa, có nhiều phôi nhũ bao quanh, các lá mầm thẳng, áp cái nọ lên cái kia .

Chỉ có 1 loài ở vùng Ấn Độ – Mã Lai, có gặp ở Việt Nam: Anamirta cocculus

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Ranunculales
Họ: Menispermaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024