Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Ancistrocladaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây trung quân
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Ancistrocladaceae Walp. 1849

Có nhiều điểm giống với Dipterocarpaceae: hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5, cánh hoa xếp vặn, nhị 10 hoặc 5, quả khô nằm trong đài tồn, đồng trưởng thành cánh.

Dây leo gỗ, trườn. Cành non hình móc câu. Lá đơn nguyên hình lưỡi mác dài hay mác ngược, mọc cách, tập trung thành từng cụm đầu cành, có chấm cả 2 mặt.

Hoa đều, lưỡng tính, mẫu 5.

Quả dài có 5 đài phát triển thành cánh lớn.

Thế giới có 1 chi, 20 loài, phân bố ở Nam và phần lục địa Đông Nam Á, ở nhiệt đới Tây Phi.

Việt Nam có 3 loài.

Phân loại: trước đây nó được gộp vào Dipterocapaceae, có quan hệ với Violaceae và Ochnaceae

Giá trị kinh tế: Thuốc, lá để lợp nhà không bị cháy (Ancistrocladus spp.).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales

CÁC CHI
Ancistrocladus

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024