Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Ancistrocladus
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trung quân, Trương quân
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANCISTROCLADUS Wall.,

[Từ chữ chữ Hy Lạp ancistron: dao mổ cong và klades: cành, tược, đọt; do cành cây có móc cong]

Cây leo, cành có móc. Lá mọc so le, hình ngọn giáo, mép lá nguyên.

Hoa lưỡng tính, xếp thành cụm hoa chùy. Lá đài 5, khi kết quả thì phát triển thành cánh kèm theo quả. Cánh hoa 5, xếp vặn. Nhị 5 - 10 trong đó có 5 nhị ngắn hơn. Bầu có 1 ô, 1 noãn mọc ở gốc. Quả không mở, có cánh, hạt gần tròn.

Chi này phổ biến ở vùng nhiệt đới châu Á và Tây Phi.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Theales
Họ: Ancistrocladaceae

CÁC LOÀI
Ancistrocladus cochinchinensis
Ancistrocladus scandens
Ancistrocladus tectorius
Ancistrocladus wallichii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024