Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Androsace
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Điểm địa, Báo xuân hoa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANDROSACE L.

[Từ chữ Hy Lạp aner, andros: người đàn ông và sakes: cái khiên; liên hệ hình dạng của lá]

Cây thảo sống hằng năm hay sống lâu năm, có thân bồ hay dạng bụi. Lá đơn, xếp thành hoa thị hay thành cột dày đặc; phiến lá nguyên hay khía tai bèo.

Hoa đơn độc, ở ngọn hoặc xếp thành tán có cuống. Đài có 5 thùy. Tràng có ống ngắn, 5 thùy trải ra. 5 nhị thọt vào trong. Quả nang có 5 van.

Gồm tới 100 loài của các vùng ôn đới Bắc mà nhiều loài được trồng làm cảnh. Ở Việt Nam có 1 loài : Androsace umbellata

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Primulales
Họ: Primulaceae

CÁC LOÀI
Androsace umbellata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024