Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Angiopteris
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Móng ngựa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANGIOPTERIS Hoffm.

[Từ chữ Hy Lạp angeion: cái lọ, cái thùng và pteris: cánh]

Dương xỉ dạng cây gỗ có lá hay lá lược kép lông chim hai lần, rất rộng, mang vẩy to ở giữa cuống. Túi bào tử lớn hơn túi bào tử của các loài dương xỉ khác, tập hợp gần mép của các lá lông chim thành cụm ở đầu mút các gân.

Phân bố ở các vùng nhiệt đới.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta
Lớp: Marattiopsida
Bộ: Marattiales
Họ: Marattiaceae

CÁC LOÀI
Angiopteris cadierei
Angiopteris caudatifomis
Angiopteris cochinchinensis
Angiopteris confertinervia
Angiopteris evecta
Angiopteris palmiformis
Angiopteris polytheca
Angiopteris repandula
Angiopteris tonkinensis
Angiopteris yunnanensis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024