Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Anisophyllaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bất đẳng diệp
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Anisophyllaceae Rild. 1922

Cây gỗ hoặc cây bụi, quan hệ gần với Rhizophoraceae (họ Đước): đài hợp thành ống với 4-5 thùy, đỉnh mỗi cánh hoa xẻ thành 5-6 thùy hinh dải, có triền quanh nhị. Điểm khác với họ Đước là lá mọc cách, không có lá kèm, bộ nhị diplostemon, vòi nhụy rời, mỗi ô bầu chỉ chứa 1 noãn.

Thế giới có 2 chi, 25 loài, phân bố ở châu Mỹ, châu Phi và châu Á

Việt Nam có 1 chi 1 loài: Bất đẳng diệp Anisophyllea penniervata

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Myrtales

CÁC CHI
Anisophyllea

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024