Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Anisophylleaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt:
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Cây gỗ hay bụi. Gần với họ Đước Rhizophoraceae (đài hợp thành ống với 4-5 thùy, đỉnh mỗi cánh hoa xẻ thành 5-6 thùy hình dài, có triền quanh nhụy...), nhưng ở, đây lá mọc cách, không có lá kèm. bộ nhị diplostemon, vòi nhụy rời, mỗi ô bầu chỉ chứa 1 noãn.

Có 2 chi 25 loài, ở châu Mỹ, châu Phi và châu Á. Ở Việt Nam có 1 chi Anisophyllea (Anisophyllum ). 1 loài ( Anisophyllea penninervata ).

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cucurbitales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024