Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Annona
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Na, Mãng cầu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANNONA L.

[Từ chữ annon, tên của cây na ở đảo Haiti]

Cây gỗ nhỏ hay cây bụi. Lá dai như da. Hoa lưỡng tính, ở ngoài nách lá đối diện với lá hoặc trên cành già. Lá đài 3, xếp van; cánh hoa 3 hoặc 6; nhị nhiều; lá noãn nhiều, lúc đầu rời nhau, khi thành quả thì dính nhau tạo thành một khối nạc. Hạt đen, vỏ hạt nhẵn bóng.

Có tới 125 loài mọc hoang ở châu Mỹ và châu Phi.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales
Họ: Annonaceae

CÁC LOÀI
Annona glabra
Annona muricata
Annona reticulata
Annona squamosa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023