Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Annonaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Na (Mẵng cầu)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Gỗ, bụi hoặc dây leo thân gỗ

Lá đơn, mọc cách, không có lá kèm, mép lá nguyên

Bao hoa thường mẫu 3 (K3C3+3) có khi thay đổi (K2C2+2 hoặc K3C3 hoặc K4C4+4)

Nhị và lá noãn thường nhiều và xếp xoắn

Quả thường gồm những phân quả rời nhau ở trên cường rõ, hiếm khi phân quả dính nhau thành khối nạc

Hạt có nội nhũ cuốn.

Thế giới có 120 chi, 2000 loài, phân bố ở các nước châu Á, châu Mỹ, châu Phi và ít khi ở châu Úc.

Việt Nam có 29 chi và khoảng 175 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Magnoliales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024