Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Anodendron
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dây duy, Tốc thằng cáng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANODENDRON A. DC.

[Từ chữ Hy Lạp ano: hướng lên, do chữ ana: ở trên, và dendron: cây gỗ; dây leo cao lên cây gỗ]

Dây leo có nhiều nhựa mủ màu trắng. Lá đơn, mọc đối. Cụm hoa chùy ở ngọn, gồm nhiều xim mẫu 3. Ở nụ, các cánh hoa nhăn và không xếp vào trong, miệng ống tràng không có vẩy và thường ngắn hơn thùy cánh. Nhị đính ở gần gốc ống tràng và không thò ra ngoài. Đĩa mật cao hơn bầu. Quả đại dẹp, hạt có mỏ dài hay ngắn mang mào lông màu trắng.

Gồm 20 loài ở vùng Ấn Độ - Mã Lai cho tới Nhật Bản

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales
Họ: Apocynaceae

CÁC LOÀI
Anodendron affine
Anodendron howii
Anodendron manubriatum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023