Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Antiaris
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sui
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANTIARIS Lesch.

[Từ tên dân gian ở Gia Va là antjar].

Cây gỗ rụng lá. Lá mọc so le, gân lông chim; lá kèm nhỏ, sớm rụng. Hoa đơn tính cùng gốc. Cụm hoa đực hình chụp của nấm. Hoa đực có 4 lá đài, ít khi 3 hình môi; 3 - 8 nhị không có chỉ nhị và dựng đứng ở trong nụ. Hoa cái đơn độc, được bao bởi nhiều lá bắc mà không có bao hoa; vòi nhụy 2 hoặc 1 vòi chia đôi; bầu hạ dính liền với đế hoa. Quả mọng có thịt mỏng, hạt không có phôi nhũ.

Gồm tới 4 loài của các xứ nhiệt đới Cựu lục địa; ở Việt Nam chỉ có 1 loài: Antiaris toxicaria

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales
Họ: Moraceae

CÁC LOÀI
Antiaris toxicaria

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023