Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Antirrhinum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Hoa mõm sói, Hoa mép dê
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ANTIRRHINUM L.

[Từ chữ Hy Lạp anti: giống như và rhis, rhinos, mũi hay mõm; tràng hoa nom như mõm con vật]

Cây thảo sống nhiều năm. Lá mọc so le hay mọc đối ở gốc, đơn hay mọc vòng ba.

Hoa đơn độc, ở nách hoặc thành chùm ở ngọn; tràng hoa không đều, gù lên hoặc thành túi. Quả nang mở.

Gồm 42 loài của Tây Bắc châu Mỹ và Tây Địa Trung Hải. Ta có nhập trồng 1 loài, còn 1 loài khác được ghi nhận có ở Việt Nam

Antirrhinum majus

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Scrophulariaceae

CÁC LOÀI
Antirrhinum majus
Antirrhinum orontium

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024