Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aphanamixis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Gội nước
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

APHANAMIXIS Blume

Cây gỗ. Nhánh non có lông nhung, lông mềm rồi nhẵn. Lá kép lông chim lẻ, ít khi lông chim chẵn. Cụm hoa có hoa lưỡng tính và hoa cái thành bông đơn, ngắn hơn lá; các hoa lưỡng tính và hoa đực thành chùy bông hay chùm có nhiều nhánh, trải ra, dài hơn lá.

Hoa có đài gồm 3 - 5 răng, tràng gồm 3 cánh hoa lõm, lợp ở trong nụ; nhị 6; không có đĩa mật. Bầu có 3 ô, chứa 1 - 2 noãn; vòi không có; đầu nhụy hình tháp. Quả nang 3 van; hạt có áo hạt với lá mầm thẳng, không có phôi nhũ.

Gồm 3 loài của vùng Ấn Độ - Mã Lai cho đến đảo Xôlômôn

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Meliaceae

CÁC LOÀI
Aphanamixis grandiflora
Aphanamixis polystachia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023