Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aphananthe
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lát ruối, U hoa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

APHANANTHE Planch.

[Từ chữ Hy Lạp aphanes: không thấy không nhìn thấy, không phân biệt, do chữ Hy Lạp phainesthei : xuất hiện; và anthos: hoa; có hoa không rõ]

Cây gỗ hay cây bụi. Lá đơn, nguyên, mọc so le, mép có răng; gân gốc 3; gân bên xếp dạng lông chim, kéo dài thành gai ở mép lá.

Hoa đơn tính, đực cái cùng gốc. Hoa đực tập hợp thành cụm hoa ở gốc các nhánh non; hoa cái mọc đơn độc ở nách lá phía ngọn các nhánh. Hoa có 5 lá đài, ít khi 4, lợp lên nhau; nhị 5. Quả hạch mang đài tồn tại.

Gồm 5 loài ở Mađagaxca, vùng Ấn Độ - Mã Lai và Đông Ôxtrâylia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Urticales
Họ: Ulmaceae

CÁC LOÀI
Aphananthe aspera
Aphananthe cuspidata
Aphananthe lissophylla

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024