Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aphelandra
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lá ngựa vằn
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

APHELANDRA R.Br.,

[Từ chữ Hy lạp aphelos: đơn giản và aner, andros: nhị, người đàn ông]

Cây nhỡ có lá mọc đối và tồn tại. Hoa xếp thành bông có lá bắc; đài có 5 lá đài; tràng hai môi, môi trên chẻ đôi, môi dưới chia ba thùy; 4 nhị, 2 đài, 2 ngắn. Quả nang mở, chứa 4 hạt.

Có tới 170 loài ở vùng nhiệt đới Nam Mỹ

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Lamiales
Họ: Acanthaceae

CÁC LOÀI
Aphelandra squarrosa

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023