Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aphyllorchis
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Âm lan, Lan không lá
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

APHYLLORCHIS Blume

[Từ chữ Hy Lạp aphyllos: không có lá, và orchis: một chi họ Lan; liên hệ đến hiện tượng không có lá của các loài trong chi này; cây chỉ có vẩy ở gốc]

Lan hoại sinh ở đất, không có lá, có vẩy ở gốc. Thân rễ ngắn mang rễ; thân thẳng, đơn, có bẹ.

Cụm hoa thành chùm; lá bắc và hoa thường nhiều. Lá đài giống nhau, rời, đứng. Cánh hoa cùng dạng và cỡ như đài. Cánh môi không cuống hoặc có móng, có tai hay không ở gốc; phiến nguyên hay chia thùy. Cột dính với đầu nhụy ngắn. Bao phấn có chân ngắn, có 2 ô, dính nhau. Khối phấn 2, hình trứng, rời.

Gồm tới 30 loài phân bố rộng từ Xri Lanca và  Tây Bắc Himalaya, tới Nhật Bản và Ôxtrâylia.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae

CÁC LOÀI
Aphyllorchis annamensis
Aphyllorchis evrardii
Aphyllorchis montana
Apphyllorchis pallida

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024