Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Apluda
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cỏ hoa tre, Trấu thảo
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

APLUDA L.

Cỏ sống nhiều năm. Cụm hoa chùm,  có đốt rút còn 3 bông nhỏ, chung quanh có một bẹ lá hình mo bao bọc.

Chỉ có một loài từ đảo Morixô, Xôkôtra đến Đài Loan và Nuven Calêđôni : Apluda mutica

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae

CÁC LOÀI
Apluda mutica

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024