Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Apodytes
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dan, Giung, Niều
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

APODYTES E. Mey. ex Arn.

Cây gỗ hay cây bụi; gỗ đặc, không có miền sinh trưởng, cũng không có tia. Lá mọc so le, có cuống, nguyên.

Cụm hoa ở nách và ở ngọn thành chùy dạng ngù, phân nhánh; hoa lưỡng tính, có cuống ngắn. Đài nhỏ, thành đấu, có răng. Cánh hoa 5, rời hay dính ở gốc, xếp van. Nhị 5, xen kẽ với cánh hoa; bao phấn có tai, đính trên chỉ nhị ngay ở giữa lưng, hướng trong. Bầu có 1 ô; noãn 2, treo, chồng lên nhau, về một phía của bầu; vòi mảnh, đầu nhụy ít phân biệt. Quả có vỏ cứng, xiên hình trứng, hoặc rộng hơn dài, có gù do sự phát triển một bên vòi trở thành ly tâm; hạt treo, phôi nhỏ ở đỉnh của nội nhũ giàu.

Có 2 loài của Cựu lục địa

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales
Họ: Icacinaceae

CÁC LOÀI
Apodytes cambodiana
Apodytes dimidiata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023