Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Aponogetonaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Choi (Rong lá liễu, Thông pín ngầu)
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Aponogetonaceae Agardh 1858

Họ Thủy ung (danh pháp khoa học: Aponogetonaceae) là một họ thực vật có hoa. Trong vài chục thập niên vừa qua, họ này được các nhà phân loại học công nhận rộng khắp.

Hệ thống APG II năm 2003 (không đổi từ hệ thống APG năm 1998) cũng công nhận họ này và đặt nó trong bộ Trạch tả (Alismatales) của nhánh monocots=[thực vật một lá mầm]. Họ này chỉ chứa một chi là Aponogeton với khoảng 40-45 loài thực vật thủy sinh, phân bổ tại khu vực nhiệt đới Cựu thế giới. Các lá đơn, mọc so le, thuộc dạng dị hình, nghĩa là các lá nổi và lá ngầm dưới nước có hình dạng khác nhau. Lá chứa các khí khổng, phiến lá chứa các tinh thể oxalat canxi. Hoa lưỡng tính, mọc thành cụm, thông thường chồi lên trên mặt nước thành 1-3 cành hoa. Hoa có mật hoa, thụ phấn nhờ côn trùng. Quả là dạng quả đại không có nhiều cùi thịt. Hạt không có nội nhũ mà chứa tinh bột.

Cây thuỷ sinh chìm có căn hành dạng củ và thân rễ. Lá dạng bản hình thước, gốc hình tim hay tù.

Cụm hoa bông xòe ra 2 nhánh đối nhau ở đỉnh, hoa thường phát về một phía của trục cụm hoa, cuống chung dài nổi trên mặt nước. Hoa mẫu 3 có 3 - 6 lá noãn rời với 2-8 noãn gần như dính ở mép lá noãn

Quả nhiều đại

Thế giới có 1 chi 4 loài, phân bố ở Vùng nhiệt đới và ôn đới ấm của cổ thế giới, mọc trong sinh cảnh nước và bùn lầy.

Việt Nam có 1 chi, 3 loài

Phân loại: Họ này có họ hàng với Potamogetonaceae, Najadaceae.

Giá trị kinh tế: Làm môi trường sống của các loài động vật thuỷ sinh của của một vài loài ăn được, một số làm cảnh (Aponogeton distachyos), loài có giá trị thương mại là A. madagascarienssis.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Alismatales

CÁC CHI
Aponogeton

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024