Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aporosa
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thầu tấu
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

APOROSA Blume

[Từ chữ Hy Lạp aporos: không có lối đi]

Cây nhỡ hay cây gỗ, không có nhựa mủ. Lá đơn, mọc so le, phiến không có tuyến.

Cụm hoa chùm, bông hay chùy. Hoa đực có 4 lá đài xếp lợp; 2 nhị rời nhau; không có đĩa mật và nhụy lép. Hoa cái có 3 - 4 lá đài, bầu với 2 vòi nhụy, mỗi ô của bầu chứa 2 hạt.

Quả nang chứa 1 - 4 hạt.

Gồm 75 loài thuộc vùng Ấn Độ - Mã Lai cho tới đảo Xôlômông

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Malpighiales
Họ: Euphorbiaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024