Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Aquifoliaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bùi, Trâm bùi, Nhựa ruồi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Aquifoliaceae - Họ Bùi:

Cây thân gỗ nhỏ hay cây bụi, cành non thường hình đa giác. Lá đơn, nguyên, mép có khía tù, thường mọc cách và không có lá kèm.

Hoa mọc đơn độc hoặc thành cụm hoa xim tán nhỏ, ở nách lá hay đơn độc. Phần lớn hoa đều, nhỏ và đơn tính khác gốc, mẫu 4-5. Lá đài rất nhỏ hoặc không có ở hoa cái; cánh hoa hợp ở gốc và xếp lợp. Nhị đẳng số và xen kẽ với cánh hoa; không có triền.  Bộ nhụy gồm 4-5 lá noãn hợp syncarp (hợp nguyên lá noãn) thành bầu thượng 4-5 ô, mỗi ô chứa 1 noãn treo.

Quả dạng hạch tạo thành tán. Hạt có nội nhũ nạc. Ngoại dạng nhiều loài Ilex khá giống với các loài Ixonanthes (họ Ixonanthaceae), nhưng ở chi sau hoa thường lưỡng tính, nhị 10-20 với chỉ nhị rất dài cuộn lại trong nụ, xếp thành triền và có quả nang.

Thế giới có 3 chi và 440 loài, phân bố chủ yếu ở Bán cầu Bắc (vùng Nhiệt đới và ôn đới).

Việt Nam có 15-16 chi và khoảng 30 loài.

Phân loại: Họ này gần Celastraceae nhưng phân biệt bởi vắng đĩa mật hình vành ở gốc nhị và mỗi ô có 1 noãn.

Giá trị kinh tế: Cho gỗ cứng quan trọng, một số làm cảnh do lá đẹp, lá cây chè đắng: Ilex paraguensis I. latifolia dùng làm chè, trước đây được vua chúa Trung Hoa sử dụng, nay được dùng phổ biến ở nước ta, một số lấy dầu béo, lấy than: Eunymus.

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Celastrales

CÁC CHI
Ilex

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024