Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aralidium
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trân
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARALIDIUM Philipson et B. C. Stone

Có nhiều đặc trưng về hoa và quả gần với Cornaceae và Araliaceae, nên có những nhà thực vật học xếp nó vào họ này hoặc họ kia. Họ này nằm trung gian giữa họ Cornaceae và Araliaceae: Chỉ có 1 chi Aralidium Miq. và cũng chỉ có 1 loài ở vùng Tây Mã Lai và ở Việt Nam.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Cornales
Họ: Torricelliaceae

CÁC LOÀI
Aralidium pinnatifidum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024