Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Araucaria
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Bách tán
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARAUCARIA Juss.

[Lấy tên đỉnh núi Araucani của Nam Chi Lê, nơi có nhiều cây này mọc]

Cây gỗ lớn. Cành mọc vòng. Lá tồn tại. Hoa thường khác gốc. Nón hình cầu hay gần hình cầu, gồm những vẩy hóa gỗ, rụng khi chín; hạt thuôn, thường có cánh. Cây cho gỗ tốt. Nhân hạt có khi dùng ăn.

Có khoảng 15 loài của Nam bán cầu, 2 loài ở Nam Mỹ, các loài khác ở châu Đại Dương

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pinophyta
Lớp: Pinopsida
Bộ: Pinales
Họ: Araucariaceae

CÁC LOÀI
Araucaria columnaris
Araucaria cunninghamii
Araucaria excelsa
Araucaria heterophylla

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024