Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LỚP

Tên Khoa học: Archeopteridopsida
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Dương xỉ cổ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Gồm những đại diện đã hoá thạch sống ở kỷ Devo - Carbon.

Kích thước không lớn lắm, có lá lớn dạng kép lông chim hai lần, gân lá hình quạt, phân đôi, hoặc lá xẻ thuỳ hay lá nguyên.

Trung trụ hình ống.

Túi bào tử sắp đơn độc hay tập trung thành cụm trên các chồi tiêu giảm. Bào tử khác nhau. Bào tử lớn bằng 0,5 x 2 mm; bào tử nhỏ 0,2 x 2 mm và có số lượng nhiều hơn (100). Vách túi có nhiều lớp tế bào, chưa có vòng cơ để mở.

Phân loại: Gồm 1 bộ, 1 họ, 3chi. Đại diên là chi Archaeopteris.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Pteridophyta

CÁC BỘ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024