Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Archidendron
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mán đỉa
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARCHIDENDRON F. v. Mueller

[Gồm có chữ Hy Lạp archi: ưu thế, chủ yếu và dendron: cây gỗ, do tác giả nhận xét rằng có loài cây gỗ A. vaillantii chiếm ưu thế ở miền Đông bắc Ôxtrâylia]

Cây gỗ hay cây nhỡ không gai. Lá kèm sớm rụng. Lá hai lần lông chim, thường có tuyến ở cuống, trục sơ cấp và thứ cấp. Lá chét mọc đối.

Cụm hoa chùy ở ngọn hay ở nách lá, có khi hoa mọc ở thân, gồm những ngù hay đầu hoa có cuống. Hoa thường lưỡng tính. Đài hợp, với 5 răng xếp van. Tràng hợp, có 5 thùy xếp van. Nhị nhiều, chỉ nhị dính thành ống, bao phấn không có tuyến. Bầu không cuống hay có cuống.

Quả đậu dẹp hay phồng, thẳng hay cuộn xoắn ốc, mở dọc theo đườ̀ng nối; Hạt có cuống, vỏ hạt cứng và nâu hoặc mỏng và đen lam.

Gồm khoảng 100 loài phân bố từ Xri Lanca đến Irian và Bắc Ôxtrâylia.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Fabales
Họ: Mimosaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023