Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Archontophoenix
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Cau bụi
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARCHONTOPHOENIX Wendl. et Drude

Thân cột có đốt và không gai. Lá có bẹ khá to, ôm lấy thân cột suốt dọc chiều cao và để lại những sẹo hàng năm, dạng lông chim với các thùy nhọn. Bông mo phân nhánh nhiều lần, bao bởi 1 - 3 mo đầy đủ. Quả đỏ, hình cầu hay hình bầu dục, mang vết tích của đầu nhụy, không rộng quá 2 cm. Hạt không xẻ rãnh, có cuống rộng. Rốn hạt hình dải.

Gồm 2 loài ở Đông Ôxtrâylia. Việt Nam có nhập trồng 1 loài

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Arecales
Họ: Arecaceae

CÁC LOÀI
Archontophoenix alexandrae

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023