Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Arenga
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Báng, Búng báng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARENGA Labill.

[Từ tên địa phương aren, areng của cây ở quần đảo Xơn-đa]

Thân cột dày mang nhiều vết sẹo lá ở gốc hoặc phủ bởi phần gốc của các lá đã rụng bị che khuất một phần trong lớp sợi bẹ nhằng nhịt. Lá lông chim với các lá chét lông chim sít nhau có răng hay có thùy ở đỉnh.

Hoa cùng gốc, tập hợp thành buồng có mo bao ngoài. Bông mo phân nhánh thường chỉ gần hoa cùng một giống.

Hoa đực có 3 lá đài, 3 cánh hoa, và một số lượng nhị không nhất định có chỉ nhị ngắn và có bao phấn  2 ô. Hoa cái cũng có 3 lá đài, 3 cánh hoa, thường có nhị lép thô sơ, và có bầu 3 ô, có vòi nhụy và 1 đầu nhụy với 3 cành.

Quả dạng quả mọng với 3 hạt và có bao hoa tồn tại.

Gồm 17 loài ở các vùng nhiệt đới châu Á tới Đông Malaixia

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Arecales
Họ: Arecaceae

CÁC LOÀI
Arenga caudata
Arenga pinnata

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024