Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aristida
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ba chia, Cỏ lông rồng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARISTIDA L.

[Từ chữ Latinh arista: râu của bông; cụm hoa có nhiều lông]

Cỏ mọc thành bụi; thân rễ bò dài. Lá mọc tập trung ở gốc thân.

Cụm hoa dày. Bông nhỏ có cuống, không có đốt. Trục hoa thường có đốt ở trên mày; mày hoa cứng lại khi chín và tồn tại sau khi quả rụng.

Gồm đến 260 loài ở các vùng nóng

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae

CÁC LOÀI
Aristida adscensionis
Aristida balansae
Aristida boisii
Aristida chinensis
Aristida cumingiana

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024