Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Aristolochia cochinchinensis Do
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Phòng kỷ nam bộ
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

cuống lá dài 6–8 cm, với vết sẹo lớn hình trụ ở gốc cuống, cụm hoa dạng xim, 2–4 xim ở mỗi đốt, mỗi cụm hoa gồm 5–9 hoa; bao hoa với môi hình thuôn hẹp, dài 1.2–1.5 cm, rộng 0.2 cm, phần đầu vặn xoắn; hoa không có cán giữa bầu và bao hoa

ẢNH

Aristolochia cochinchinensis DO (1).jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Aristolochia cochinchinensis DO (1).jpg

 

Aristolochia cochinchinensis DO.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 2. Aristolochia cochinchinensis DO.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Piperales
Họ: Aristolochiaceae
Chi: Aristolochia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022