Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Aristolochia tadungensis T. V. Do & T. H. Luu
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mộc hương tà đùng
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Đặc điểm của loài Mộc hương Tà Đùng là ống phía trên hình phễu, thuôn dài, họng màu vàng được khảm nhiều chấm màu cam. Chúng được tìm thấy trong một số Khu Bảo tồn thiên nhiên, khu rừng phòng hộ ở Đăk Nông và Lâm Đồng. Quần thể này có số lượng rất ít, nằm trong khu vực vùng đệm hoặc khu vực không được bảo vệ nghiêm ngặt.

ẢNH

Aristolochia tadungensis - Luu Hong Trong.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Aristolochia tadungensis - Luu Hong Trong.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Piperales
Họ: Aristolochiaceae
Chi: Aristolochia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022