Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
LOÀI

Tên Khoa học: Aristolochia tonkinensis T. V. Do & S. Wanke
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Mộc hương bắc
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Mộc hương Bắc được nhận dạng bởi phiến lá hình trứng, gốc phiến lá tròn, họng màu trắng và không có các chấm. Loài này phân bố khá rộng và được ghi nhận trong khu vực bảo vệ nghiêm ngặt ở một số vườn quốc gia như Cúc Phương, khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông, khu bảo tồn thiên nhiên Pù Canh. 

ẢNH

Aristolochia tonkinensis - Nguyen Manh Cuong.jpg at www.BotanyVN.com

Ảnh 1. Aristolochia tonkinensis - Nguyen Manh Cuong.jpg

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Piperales
Họ: Aristolochiaceae
Chi: Aristolochia

CHỈ SỐ

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2022