Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Aristolochia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Nam mộc hương
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARISTOLOCHIA L.

[Từ chữ Hy Lạp aristos: rất tốt và locheia: sự sinh nở. Cây giúp cho sự sinh nở bởi tác dụng kích thích lên tử cung]

Cỏ hay cây nhỡ có thân thường leo quấn. Lá mọc so le, có lá kèm giả. Hoa mọc ở nách lá, đơn hay tập hợp thành cụm, không đều và lưỡng tính. Bao hoa dạng ống đơn, phình ở gốc, loe ở đỉnh thành một phiến không đều phân chia ở đỉnh một cách khác nhau. Nhị 6 có bao phấn 2 ô. Bầu hạ với 5 hay 6 ô, với vòi nhụy hợp với nhị và tận cùng là đầu nhụy có 6 thùy. Quả nang có nhiều hạt.

Gồm khoảng 300 loài nhiệt đới và vùng nóng, chủ yếu ở châu Mỹ

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Piperales
Họ: Aristolochiaceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024