Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Artemisia
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Ngải cứu, Ngải
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARTEMISIA L.,

[Tiếng Hy Lạp Artemisia chỉ cây ngải cứu, từ chữ artemis, một tên khác của thần Diane và cây này được đặt tên để tôn thờ]

Cỏ sống hằng năm hay 2 năm hoặc cây thảo lưu niên, có khi là cây gần hóa gỗ hay hóa gỗ. Lá mọc so le, phiến chia nhiều hay ít. Cụm hoa chùm, bông hay chùy gồm nhiều cụm hoa đầu có bao chung. Hoa tất cả đều hình ống, các hoa giữa lưỡng tính, các hoa ngoài cái, dạng sợi. Quả dẹp, không có mào lông.

Gồm khoảng 300 loài của ôn đới Bắc, Tây Nam Mỹ châu, Nam Phi châu. Ở Việt Nam, có 15 loài.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Asterales
Họ: Asteraceae

CÁC LOÀI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2023