Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Arthrocnemum
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Diêm giác
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARTHROCNEMUM Moq.

[Từ chữ Hy Lạp arthron: khớp và knêmê: đùi, liên hệ đến thân cây chia đốt]

Cỏ hay cây nhỡ lùn, có thân hóa gỗ nhiều hay ít, mọng nước, không lông, có khớp, nom như không có lá và ưa đất mặn. Lá nạc nhiều hay ít, dạng vẩy, dính ở phần gốc thành một bẹ dạng ống ngắn.

Cụm hoa dạng bông có khớp; mỗi đốt hữu thụ gồm có 2 xim ba hoa, bao trong cặp lá bắc của mấu dưới; hoa đơn tính hay lưỡng tính, gần bằng nhau. Bao hoa có 4 phiến. Nhị 1 - 2, có chỉ nhị ngắn; bao phấn dày. Vòi nhụy chia ra 2 cành khá dài. Quả có hạt dẹp.

Gồm đến vài chục loài phân bố trong các vùng nóng ở bờ biển Bắc Mỹ, Ôxtrâylia và châu Á

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Caryophyllales
Họ: Chenopodiaceae

CÁC LOÀI
Arthrocnemum indicum

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024