Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Arundina
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Lan trúc, Lan sậy
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARUNDINA Blume

[Từ chữ Latin arundo: cây sậy, bởi hình dáng của loài cây trong chi này nom giống như cây sậy]

Cây thảo sống ở đất có thân như thân cỏ. Lá xếp hai dãy. Hoa to xếp thành chùm. Lá đài hình dải - ngọn giáo, trải ra. Cánh môi có 3 thùy, với các thùy bên bao lấy cột; cột hình bán trụ mọc thẳng và thành chùy. Bao phấn 4 ô. Tám khối phấn.

Gồm có 2 loài từ vùng núi Himalaia cho đến các đảo Thái Bình Dương.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Orchidales
Họ: Orchidaceae

CÁC LOÀI
Arundina caespitosa
Arundina chinensis
Arundina graminifolia

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024