Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Arundinaria
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Sặt
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARUNDINARIA Michx.

[Từ chữ Latin arundo, arundinis: cây sậy, cây giống như cây sậy]

Cây có gốc rễ đơn mọc trườn. Thân rạ mọc đứng, ít khi leo, thường không cao quá 10m, có mấu lồi, lóng ngắn, các nhánh mọc thành bó, từ các mấu.

Lá nhỏ, có gân kết hình mạng. Hoa có 3 nhị, vòi nhụy ngắn, 2 - 3 đầu nhụy. Quả thóc hình trái xoan, nằm thụt trong các mày hoa, tồn tại.

Gồm 30 loài của Mađagaxca, Đông Nam Á và châu Mỹ. Ở Việt Nam có 5 loài, một số loài được chuyển vào chi Pseudosasa và Sinarundinaria. Theo Trần Đình Lý và cộng sự (1993), loài có công dụng là:

- A. baviensis Balansa mọc hoang ở Ba Vì có thân dùng làm cần câu, đan đồ gia dụng.

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Liliopsida
Bộ: Poales
Họ: Poaceae

CÁC LOÀI
Arundinaria amabilis
Arundinaria rovellii

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024