Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
CHI

Tên Khoa học: Arytera
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Trường duyên hải
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

ARYTERA Blume

Cây gỗ lớn hay nhỏ. Lá kép lông chim chẵn với 2 - 3 đôi lá chét, có mép nguyên. Cụm hoa chùy. Cánh hoa có 2 vẩy.

Quả nang thường gồm 2 quả dính nhau.

Gồm 25 loài từ vùng Ấn Độ – Mã Lai cho tới Tây Thái Bình Dương

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Sapindales
Họ: Sapindaceae

CÁC LOÀI
Arytera littoralis

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024