Trang chủ   Tin tức   Cơ sở dữ liệu    Đăng ký   Giới thiệu   Tìm kiếm: 
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Tương thích với
HỌ

Tên Khoa học: Asclepiadaceae
Tên tiếng Anh:
Tên tiếng Việt: Thiên lý
Tên khác:

MÔ TẢ CHUNG

Đa số là thân leo hay bò, một ít cây bụi, có nhựa mủ trắng. Lá đơn, nguyên, mọc đối, không có lá kèm.

Cỏ hay cây bụi, có khi leo, thường có nhựa mủ, có khi nạc. Lá mọc đối, ít khi mọc vòng hay mọc so le, không có lá kèm. Hoa lưỡng tính, đều, đài xẻ 5, tràng hợp thường hình chuông hay hình bánh xe, có tiền khai van hay vặn, có phần phụ có hình dạng thay đổi; 5 nhị dính thành ống bao chặt lấy bầu, bao phấn 2 thùy, tận cùng bởi phần phụ dạng màng, chứa hạt phấn dính từng đôi hay bốn cái thành khối (khối phấn) treo vào những gót phấn, xen kẽ với các bao phấn, bầu gồm 2 lá noãn rời hay sít nhau lúc còn non, đầu nhụy tận cùng bởi một khối dày, có 5 góc xen kẻ với các bao phấn, quả kép gồm 2 đại chứa nhiều hạt. Hạt có mào lông, có nội nhũ nạc.

Thế giới có 290 chi và 2000 loài, phân bố chủ yếu ở vùng Nhiệt đới, ít ở vùng Cận nhiệt đới và Ôn đới.

Việt Nam có gần 50 chi và khoảng 110 loài.

Phân loại: Có 2 phân họ: PeriplocoideaeCynanchoideae. Phân họ sau có 4 tông: Asclepieae, Secamoneae, Tylophoreae và Gonolobeae. Họ này gần với Apocynaceae nhưng tiến bộ hơn bởi có cấu trúc bộ nhị chuyên hóa.

Giá trị kinh tế: Nhiều loài làm cảnh (Telosma cordata) và làm thuốc (Streptocaulon juventas).

 

PHÂN LOẠI KHOA HỌC
Giới: Thực vật
Ngành: Magnoliophyta
Lớp: Magnoliopsida
Bộ: Gentianales

CÁC CHI

BVN - BotanyVN - Botany Research and Development Group of Vietnam
(©) Copyright 2007-2024